Eşecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica.

Parapsihologia: cîteva repere

parapsihologia

Parapsihologia este o disciplină care studiază un grup de fenomene cunoscute ca „psi”, un termen care se referă la transferuri de energie și informație care nu pot fi explicate prin mecanisme fizice sau biologice cunoscute.
Fenomenele psi includ percepția extrasenzorială (PES), adică obținerea de informații fără mijlocirea organelor de simț și psihokinezia (PK), adică mișcarea sau transformarea obiectelor fără mijlocirea organelor corpului.
PES include fenomene precum telepatia (transferul gîndurilor de la o persoană la alta), clarviziunea (perceperea unor obiecte care nu sunt prezente în cîmpul obișnuit al vederii), precogniția (perceperea unor evenimente care se vor petrece în viitor) și postcogniția (viziunea unor evenimente care s-au petrecut în trecut).
Cu toate că nu fac parte din cîmpul de studiu al psihologiei, fenomenele psi au legătură cu psihologia deoarece implică manifestări mentale sau ale comportamentului.

Controverse

Fenomenele parapsihologice ar putea fi explicate făcînd apel la procese psihice care nu au nimic neobișnuit în ele. Astfel, ceea ce pare a fi clarviziune ar putea să nu fie decît rezultatul acuității vizuale foarte bune a unui individ. Ceea ce pare a fi telepatie poate să se datoreze unor indicii transmise involuntar de o persoană și recepționate inconștient de o alta, cum se întîmplă în cazul efectului profeției care se autoîmplinește. Ceea ce pare a fi precogniție poate să fie rezultatul unei coincidențe; iar ceea ce pare a fi psihokinezie ar putea să fie pur și simplu escrocherie. Majoritatea psihologilor înclină pentru astfel de explicații în cazul fenomenelor parapsihologice.

Pe de altă parte, parapsihologii afirmă că fenomenele psi sunt rezultatul unor capacități extraordinare pe care le au anumite persoane. Unii afirmă chiar că fenomenele numite „paranormale” sunt produse de forțe supranaturale pe care știința nu le poate investiga.

Încercări de investigare științifică

Parapsihologia a suscitat întotdeauna atît interesul publicului larg cît și al oamenilor de știință. Ca urmare, unii cercetători au încercat să studieze în mod riguros știintific aceste fenomene controversate.

La Harvard, începînd cu 1927, J.B. Rhine și soția sa Louisa Rhine au realizat mai multe studii prin care încercau să demonstreze existența fenomenelor paranormale. În cercetările lor ei foloseau un set de 25 de cartonașe pe care erau imprimate diferite figuri geometrice. Sarcina subiecților era să ghicească ce figură se află pe cartonașul pe care experimentatorul îl ținea în mînă. Constatînd că numărul de subiecți care pot ghici cartonașul este mai mare decît s-ar putea explica doar pe baza alegerii la întîmplare, Rhine a afirmat că rezultatele sale demonstrează că fenomenele parapsihologice există. Numai că rezultatele lui Rhine nu s-au putut reproduce în studii realizate independent de alți cercetători, încît interesul cercurilor științifice pentru percepția extrasenzorială s-a diminuat.

În anii ’70 însă interesul cercetătorilor pentru parapsihologie a reapărut. S-au realizat mai multe studii utilizîndu-se ceea ce s-a numit „tehnica Ganzfeld”. În tehnica Ganzfeld participanții la experimente se relaxează într-un fotoliu confortabil, iar ochii le sunt acoperiți cu membrane translucente și în căști aud zgomote de grosimi diferite și intensitate egală. Se presupune că această tehnică ar facilita fenomenele parapsihologice prin distragerea atenției de la stimulii ambientali.

Rezultatele cercetărilor realizate păreau a demonstra existența fenomenelor paranormale, dar un articol din 1985 al lui Ray Hyman, un psiholog care manifesta scepticism față de parapsihologie a arătat că studiile realizate pînă atunci sunt pline de erori metodologice, deci le lipsește rigurozitatea științifică și nu se poate spune că demonstrează existența fenomenelor paranormale.

SUA și parapsihologia

În anii ’80, serviciile secrete și armata americană au devenit interesate de fenomenele psi datorită unor rapoarte privind percepția extrasenzorială și psihokinezia provenite din Uniunea Sovietică. Ca urmare, au cerut unei comisii a National Research Council să se ocupe cu studierea literaturii de specialitate care tratează aceste fenomene. Concluzia comisiei a fost că experimentele care dovedeau existența fenomenelor parapsihologice au fost realizate greșit, fiind lipsite de validitate științifică. Acesta a rămas punctul de vedere al comunității științifice pînă în prezent.

O problemă greu de eliminat

Dincolo de aceste concluzii sceptice, studiul fenomenelor paranormale prezintă o problemă care cu greu poate fi depășită. Parapsihologii afirmă că fenomenele paranormale se află dincolo de experiența senzorială și sunt produse de forțe și entități care nu sunt accesibile observației directe. De aceea, în studierea fenomenelor parapsihologice nu pot fi respectate întocmai cerințele metodei științifice, ceea ce face ca studiile despre aceste fenomene să fie întotdeauna lipsite de validitate științifică.
Astfel, se intră într-un cerc vicios al cărui rezultat este excluderea fenomenelor psi din categoria proceselor psihologice care pot fi studiate în mod riguros științific.

Lăsînd deoparte chestiunea validității științifice, dacă excludem cazurile de fraudă, greșelile de metodologie și coincidențele, nu mai rămîne mare lucru de explicat din fenomenele parapsihologice.